Gebiedsontwikkeling

In nauw overleg met gemeenten wordt Maasstede met regelmaat betrokken bij integrale gebiedsontwikkelingen. Het kan hier gaan om de herontwikkeling van grootschalige bedrijventerreinen, het revitaliseren van een wijk, of het ontwikkelen van grootschalige P&R locaties. Dit vereist kennis van vastgoed en visie. Met een slagvaardig team van professionals zijn wij in staat om snel in te spelen op de eisen van de omgeving.

Maasstede in beeld en geluid

Bekijk de filmsBekijk de films